Sprawdzeni terapeuci uzależnień terapeuta uzależnień psycholog uzależnień psychiatra uzależnień

Prestige Clinic MEDJOL

Zespół Specjalistów

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Nad naszymi pacjentami niezmiernie przez 24h czuwa zespół lekarski, pielęgniarski i terapeutyczny. Wszyscy nasi specjaliści posiadają wieloletni staż w dziedzinie leczenia uzależnień i detoksykacji.

Zespół medyczny i terapeutyczny Ośrodka Leczenia Uzależnień Prestige Clinic MEDJOL towarzyszy pacjentowi w planowaniu zmiany i jej podtrzymywaniu. Dzięki stosowaniu profilaktyki prozdrowotnej, uważności na siebie i otaczający świat, dzięki odkryciu zasobów, nasz Pacjent ma duże szanse na satysfakcjonujące życie. Staramy się unikać stygmatyzacji, nie używamy potocznego określenia "alkoholik", nie oceniamy pacjenta, a jedynie towarzyszymy mu w jego poszukiwaniach motywacji do zmiany.

Kładziemy nacisk na zapewnienie najbardziej optymalnych warunków do realizacji programu terapeutycznego a przez to do procesu trzeźwienia naszych pacjentów. Proces ten sam w sobie jest trudny, stąd podniesienie komfortu pobytu w – początkowo obcym dla każdego pacjenta miejscu – uważamy za istotny, wstępny warunek do spełnienia z naszej strony.

Ułatwia nam to przede wszystkim zgrany zespół ośrodka - terapeuci, lekarze, pielęgniarki, pracownicy biurowi i kucharka, którzy dzięki przygotowaniu zawodowemu zapewniają pełen profesjonalizm w swojej dziedzinie, ale też przyjazną, wręcz rodzinną atmosferę.

Każdy z nas ma swoje, często bardzo odmienne historie, które sprawiły że zaczął pracować z osobami uzależnionymi, ale idea naszej pracy jest taka sama u wszystkich – pełna akceptacja ludzi, którzy się do nas zgłaszają z całym ich bagażem doświadczeń i problemów.

Wszyscy pracujący w ośrodku to ludzie z pasją, oraz z zaangażowaniem wykonujący swoje obowiązki. Ośrodek jest miejscem szczególnym, albowiem jesteśmy nastawieni na pomoc drugiemu człowiekowi, nasza misją jest pokazanie innym jak można szczęśliwie i w zgodzie ze sobą przeżywać życie.

Piotr Strojnowski

Kierownik Terapii Uzależnień

Jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Więcej Informacji

Piotr Strojnowski

Jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Odbył staże kliniczne w ośrodkach stacjonarnych leczenia uzależnień w Stalowej Woli oraz Toruniu zakończone dwoma półrocznymi superwizjami klinicznymi prowadzonymi przez superwizorów rekomendowanych przez Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. W zawodzie terapeuty uzależnień pracuje od ponad czternastu lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Poradni Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Ciechanowie, Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Narkomani w Toruniu. Był koordynatorem i założycielem Punktów Konsultacyjnych do Spraw Uzależnień między innymi w Ciechanowie, Mławie czy Pułtusku. Jest współzałożycielem i współwłaścicielem Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie. Był konsultantem przy tworzeniu programu terapeutycznego dla narkomanów przez Fundację Batorego. Regularnie stara się uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Uczestniczy w superwizjach zawodowych pod okiem cenionego superwizora Adama Kłodeckiego rekomendowanego przez Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Piotr Bartoszewicz

Terapeuta Uzależnień

Pracuje z ludźmi uzależnionymi od 15 lat – głównie od substancji psychoaktywnych jak narkotyki, alkohol i tzw. dopalacze. Prowadzi zajęcia grupowe programowe, edukacyjne – odwykowe, społeczności terapeutyczne oraz spotkania indywidualne.

Więcej Informacji

Piotr Bartoszewicz

Pracuje z ludźmi uzależnionymi od 15 lat – głównie od substancji psychoaktywnych jak narkotyki, alkohol i tzw. dopalacze. Prowadzi zajęcia grupowe programowe, edukacyjne – odwykowe, społeczności terapeutyczne oraz spotkania indywidualne. Od około 4 lat brał czynnie udział w programie dla osób uzależnionych behawioralnie (hazard, siecioholizm, zakupoholizm). Jest instruktorem terapii uzależnień, posiadam Certyfikat ukończenia w 2006 roku specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem certyfikowanym przez Ministra Zdrowia.

DOROTA DUTKIEWICZ

Psychog

Jest absolwentką psychologii i anglistyki na Uniwersytecie SWPS, terapeutką uzależnień w trakcie certyfikacji oraz dyplomowaną psychoterapeutką w nurcie integracyjnym. Zawód psychoterapeuty uprawia od 2013 roku a doświadczenie zdobywała w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, Fundacji ”Sławek”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii oraz na Oddziale XVIII Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Więcej Informacji

Piotr Strojnowski

Jest absolwentką psychologii i anglistyki na Uniwersytecie SWPS, terapeutką uzależnień w trakcie certyfikacji oraz dyplomowaną psychoterapeutką w nurcie integracyjnym. Zawód psychoterapeuty uprawia od 2013 roku a doświadczenie zdobywała w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, Fundacji ”Sławek”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii oraz na Oddziale XVIII Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyła m.in. w kursach z przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii osób z zaburzeniami odżywiania a także w rocznym kursie psychoterapii Gestalt. W 2018 roku w ramach podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz osób wykluczonych została wyróżniona statuetką Ambasadora Wolności.

Krzysztof Kubiak

Doktor Nauk Medycznych
Lekarz Specjalista Psychiatra

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, PZP SP ZOZ Warszawa, Praktyka prywatna, Prestige Clinic MEDJOL.

Więcej Informacji

Krzysztof Kubiak

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiadane specjalizacje: 1) psychiatria, 2) organizacja ochrony zdrowia (zdrowie publiczne) • kurs z balneologii i fizjoterapii (medycyna uzdrowiskowa). Praca zawodowa: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - asystent PZP • SP ZOZ Warszawa-Śródmieście - kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego • SPZ ZOZ Warszawa-Ochota -kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego • Praktyka prywatna. Specjalizacja: • zaburzenia lękowe (nerwicowe) • depresja (choroby afektywne, zaburzenia nastroju) • zaburzenia pamięci • anoreksja i bulimia • zaburzenia snu (bezsenność) • schizofrenia (zaburzenia psychotyczne) Wiek pacjentów: • od 18 lat ► Prowadzi konsultacje w j. rosyjskim i j. angielskim

Julita Kwaśna-Kania

Lekarz Specjalista Psychiatra

W codziennej praktyce zawodowej pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi i chorobami somatycznymi, a także cierpiącym na depresję, psychozę oraz stany lękowe.

Więcej Informacji

Julita Kwaśna-Kania

Lekarz psychiatra. W codziennej praktyce zawodowej pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi i chorobami somatycznymi, a także cierpiącym na depresję, psychozę oraz stany lękowe. Lekarz specjalista psychiatra, w trakcie studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowała w Klinice Psychiatrii AM w Szpitalu Bródnowski, w Klinice Psychiatrycznej WUM w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Pracuje z osobami dorosłymi. Ma doświadczenie w leczeniu dorosłych uzależnionych od alkoholu, opioidów, leków uspokajających i nasennych (zespoły abstynencyjne, zaburzenia psychotyczne). Zajmuje się leczeniem osób, u których występują depresje, lęki, psychozy, a także leczeniem zaburzeń psychicznych u osób z chorobami somatycznymi i osób w podeszłym wieku. Prowadzi wykłady w ramach weekendowych sesji leczenia odwykowe.

Agnieszka Strzelczyk

Pielęgniarka

Adam Płóciennik

Lekarz Medycyny Specjalista Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii

Zapewnia i nadzoruje całodobową, kompleksową opiekę lekarską i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w trakcie ich pobytu w tym ośrodku.

Więcej Informacji

Adam Płóciennik

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W Centrum Leczenia Uzależnień jest kierownikiem Oddziału Detoksykacji. Zapewnia i nadzoruje całodobową, kompleksową opiekę lekarską i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w trakcie ich pobytu w naszej placówce. Swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantuje im pełne bezpieczeństwo i komfort. W pracy wyróżnia go indywidualne podejście, profesjonalizm oraz empatia. Jest aktywnym uczestnikiem corocznych Ogólnopolskich Zjazdów Naukowych Toksykologów Klinicznych oraz stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i seminariach. Pan doktor pracował na Oddziale Wewnętrznym w Szpitalu Praskim i Oddziale Toksykologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim w stopniu zaawansowanym.

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Komfortowe warunki

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Detoks Warszawa

CHCESZ SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA OŚRODKA?

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie całego procesu diagnostycznego oraz pobytu w ośrodku. Oferujemy dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem.

Kontakt 24h +