Sprawdzeni terapeuci uzależnień terapeuta uzależnień psycholog uzależnień psychiatra uzależnień

Prestige Clinic MEDJOL

Zespół Specjalistów

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Nad naszymi pacjentami niezmiernie przez 24h czuwa zespół lekarski, pielęgniarski i terapeutyczny. Wszyscy nasi specjaliści posiadają wieloletni staż w dziedzinie leczenia uzależnień i detoksykacji.

Zespół medyczny i terapeutyczny Ośrodka Leczenia Uzależnień Prestige Clinic MEDJOL towarzyszy pacjentowi w planowaniu zmiany i jej podtrzymywaniu. Dzięki stosowaniu profilaktyki prozdrowotnej, uważności na siebie i otaczający świat, dzięki odkryciu zasobów, nasz Pacjent ma duże szanse na satysfakcjonujące życie. Staramy się unikać stygmatyzacji, nie używamy potocznego określenia "alkoholik", nie oceniamy pacjenta, a jedynie towarzyszymy mu w jego poszukiwaniach motywacji do zmiany.

Kładziemy nacisk na zapewnienie najbardziej optymalnych warunków do realizacji programu terapeutycznego a przez to do procesu trzeźwienia naszych pacjentów. Proces ten sam w sobie jest trudny, stąd podniesienie komfortu pobytu w – początkowo obcym dla każdego pacjenta miejscu – uważamy za istotny, wstępny warunek do spełnienia z naszej strony.

Ułatwia nam to przede wszystkim zgrany zespół ośrodka - terapeuci, lekarze, pielęgniarki, pracownicy biurowi i kucharka, którzy dzięki przygotowaniu zawodowemu zapewniają pełen profesjonalizm w swojej dziedzinie, ale też przyjazną, wręcz rodzinną atmosferę.

Każdy z nas ma swoje, często bardzo odmienne historie, które sprawiły że zaczął pracować z osobami uzależnionymi, ale idea naszej pracy jest taka sama u wszystkich – pełna akceptacja ludzi, którzy się do nas zgłaszają z całym ich bagażem doświadczeń i problemów.

Wszyscy pracujący w ośrodku to ludzie z pasją, oraz z zaangażowaniem wykonujący swoje obowiązki. Ośrodek jest miejscem szczególnym, albowiem jesteśmy nastawieni na pomoc drugiemu człowiekowi, nasza misją jest pokazanie innym jak można szczęśliwie i w zgodzie ze sobą przeżywać życie.

Tomasz NikielTomasz Nikiel

Tomasz Nikiel

Kierownik Terapii
Ośrodka Leczenia Uzależnień

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu w dziedzinie leczenia narkomanii i innych środków psychoaktywnych oraz 4-letnie studia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym na UJ w Krakowie. Zdobywał doświadczenie w ośrodkach długoterminowych z osobami dorosłymi jak i młodzieżą.

Więcej Informacji

Tomasz Nikiel

Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu w dziedzinie leczenia narkomanii i innych środków psychoaktywnych oraz 4-letnie studia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym na UJ w Krakowie. Zdobywał doświadczenie w ośrodkach długoterminowych z osobami dorosłymi jak i młodzieżą. Pracował w ZLO dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na oddziale „Z podwójną diagnozą” Prowadził psychoterapię na Oddziale dziennym w Poradni Leczenia Uzależnień w Jeleniej Górze oraz psychoterapię indywidualną. Od 12 lat związany z MONAREM bierze udział w licznych szkoleniach – a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Piotr BartoszewiczPiotr Bartoszewicz

Piotr Bartoszewicz

Terapeuta Uzależnień

Pracuje z ludźmi uzależnionymi od 15 lat – głównie od substancji psychoaktywnych jak narkotyki, alkohol i tzw. dopalacze. Prowadzi zajęcia grupowe programowe, edukacyjne – odwykowe, społeczności terapeutyczne oraz spotkania indywidualne.

Więcej Informacji

Piotr Bartoszewicz

Terapeuta Uzależnień

Pracuje z ludźmi uzależnionymi od 15 lat – głównie od substancji psychoaktywnych jak narkotyki, alkohol i tzw. dopalacze. Prowadzi zajęcia grupowe programowe, edukacyjne – odwykowe, społeczności terapeutyczne oraz spotkania indywidualne. Od około 4 lat brał czynnie udział w programie dla osób uzależnionych behawioralnie (hazard, siecioholizm, zakupoholizm). Jest instruktorem terapii uzależnień, posiadam Certyfikat ukończenia w 2006 roku specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem certyfikowanym przez Ministra Zdrowia.

Jagoda GągołJagoda Gągoł

Jagoda Gągoł

Terapeuta Uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, pedagog, pracownik socjalny. Z pacjentami uzależnionymi pracuje od 2019 roku. Prowadzi spotkania grupowe, sesje indywidualne osób uzależnionych od substancji i uzależnień behawioralnych.

Więcej Informacji

Jagoda Gągol

Terapeuta Uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, pedagog, pracownik socjalny. Z pacjentami uzależnionymi pracuje od 2019 roku. Prowadzi spotkania grupowe, sesje indywidualne osób uzależnionych od substancji i uzależnień behawioralnych. Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii podstawowej oraz pogłębionej. Pracowała również z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

Maja RuszpelMaja Ruszpel

Maja Ruszpel

Terapeuta Uzależnień

Wybitny pedagog i terpaeuta uzależnień. Doświadczenia praktyczne w pracy z pacjentem zebrała pracując jako wolontariuszka na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, a także prowadząc badania na Oddziale Terapeutycznym w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka.

Więcej Informacji

Maja Ruszpel

Terapeuta Uzależnień

Wybitny pedagog i terpaeuta uzależnień. Doświadczenia praktyczne w pracy z pacjentem zebrała pracując jako wolontariuszka na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, a także prowadząc badania na Oddziale Terapeutycznym w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka.

Od wielu lat współpracuje z prywatnymi ośrodkami terapii uzależnień. Jest konsultantką w PIK Warszawa Włochy i Marki gdzie wspiera osoby doświadczające przemocy oraz uzależnione i ich bliskich.

Stale podnosi swoje kwalifikacje – ukończyła szkolenie z zakresu prowadzenia terapii w nurcie Programu Ograniczania Picia, a także warsztaty pt. “Integracja doświadczeń psychodelicznych – teoria i praktyka” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Uczestniczka w superwizyjnego warsztatu Wojciecha Eichelbergera pt. “Kompleks Edypa w gabinecie…”. Absolwentka Letniej Szkoły Psychoterapii - Laboratorium Psychoedukacji; brała też udział w Grupie Otwarcia prowadzonej przez LPS oraz warsztatach prowadzonych metodą Alexandra Lowena. Ukończyła szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego w ramach warsztatu “Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – dla terapeutów uzależnień” w Fundacji ETOH.

Anna JankowskaAnna Jankowska

Anna Jankowska

Lekarz Psychiatra, Psychoterapeuta

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Więcej Informacji

Anna Jankowska

Lekarz Psychiatra, Psychoterapeuta

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W pracy skupiam się na zaufaniu i partnerstwie w relacji z pacjentem, staram się współpracować z psychologami, psychoterapeutami.

Adam Płóciennik

Kierownik Oddziału Detoksykacji.
Lekarz Medycyny Specjalista Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii

W Centrum Medycznym MEDJOL jest kierownikiem Oddziału Detoksykacji. Zapewnia i nadzoruje całodobową, kompleksową opiekę lekarską i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w trakcie ich pobytu w naszej placówce. Swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantuje im pełne bezpieczeństwo i komfort.

Więcej Informacji

Adam Płóciennik

Kierownik Oddziału Detoksykacji.
Lekarz Medycyny Specjalista Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W Centrum Leczenia Uzależnień jest kierownikiem Oddziału Detoksykacji. Zapewnia i nadzoruje całodobową, kompleksową opiekę lekarską i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w trakcie ich pobytu w naszej placówce. Swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantuje im pełne bezpieczeństwo i komfort. W pracy wyróżnia go indywidualne podejście, profesjonalizm oraz empatia. Jest aktywnym uczestnikiem corocznych Ogólnopolskich Zjazdów Naukowych Toksykologów Klinicznych oraz stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i seminariach. Pan doktor pracował na Oddziale Wewnętrznym w Szpitalu Praskim i Oddziale Toksykologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim w stopniu zaawansowanym.

Agnieszka Strzelczyk

Pielęgniarka
kierownik zespołu pielęgniarskiego

Piotr "Struna" Strojnowski

Dobry duch ośrodka, współzałożyciel i kierownik ośrodka w latach 2017-202

Był niebagatelnym dobrym człowiekiem, utalentowanym muzykiem, dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Więcej Informacji

Piotr "Struna" Strojnowski

Dobry duch ośrodka, współzałożyciel i kierownik ośrodka w latach 2017-2020. Zawsze obecny w naszych sercach...

Był niebagatelnym dobrym człowiekiem, dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w dziedzinie leczenia alkoholizmu. W zawodzie terapeuty uzależnień pracował ponad piętnaście lat. Był koordynatorem i założycielem Punktów Konsultacyjnych do Spraw Uzależnień miedzy innymi w Ciechanowie, Mławie czy Pułtusku oraz współzałożycielem i współwłaścicielem Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie. Ponadto Piotr Strojnowski był konsultantem przy tworzeniu programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków przez Fundację Batorego. Prywatnie współzałożyciel zespołu DAAB z którym w 1985 roku nagrał debiutancką płytę. W 2018 roku jako STROJNOWY nagrał solową płytę Wolność serc. Do końca swojego życia oddawał się komponowaniu i pisaniu tekstów. Z zawodu był również też złotnikiem. Zmarł 27 listopada 2020 roku po walce z rakiem płuc.

Detoks Warszawa

CHCESZ SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA OŚRODKA?

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie całego procesu diagnostycznego oraz pobytu w ośrodku. Oferujemy dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem.

Kontakt 24h +