Detoks Warszawa | Odtrucia Alkoholowe Warszawa | Odtrucia Warszawa

Na czym polega odtruwanie polekowe?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przyjmowanie leków przez długi czas uzależnia organizm od zawartych w nich substancji psychoaktywnych podobnie jak alkohol, nikotyna lub narkotyki. Uzależnienie się od leków może nastąpić wskutek wymogów zdrowotnych, kiedy pacjent musi przez dany czas przyjmować określone farmaceutyki w celach zdrowotnych. Drugim przypadkiem jest przyjmowanie leków kiedy brak jest wskazań medycznych i jest podyktowane wyłącznie uzależnieniem pacjenta. Do kategorii leków silnie uzależniających należą między innymi środki psychotropowe, przeciwbólowe, nasenne i uspokajające.

Odtruwanie polekowe – dlaczego jest tak ważne?

Organizm przyzwyczajony do substancji psychoaktywnej zawartej w lekarstwie reaguje na jej brak zespołem abstynencyjnym, podobnie jak się dzieje w przypadku odstawienia alkoholu czy narkotyków. Charakteryzuje się zazwyczaj zawrotami głowy, nudnościami, nerwowością, płaczliwością, bezsennością a w cięższych przypadkach również omami wzrokowymi lub dźwiękowymi. W przypadku lekomanii jednak często nie jest wskazane natychmiastowe zaprzestanie przyjmowania substancji uzależniającej z powodu zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. Przeprowadzone bez nadzoru lekarza odtruwanie polekowe może mieć dla uzależnionej osoby tragiczne skutki i kategorycznie odradza się stosowanie takiej procedury postępowania. Detoks lekowy musi być przeprowadzony pod nadzorem lekarza specjalisty, najlepiej w ośrodku zdrowotnym zajmującym się leczeniem zależności lekowej.Uzależniony musi być poddany dokładnemu wywiadowi i badaniu lekarskiemu diagnozującemu od jakiej substancji pacjent się ubezwłasnowolnił. Następnie odtruwanie lekowe przeprowadzone pod specjalistycznym i stałym nadzorem lekarskim oczyszcza organizm nie tylko z głównej substancji powodującej nałóg, ale również z substancji pochodnych przyjmowanych w danym farmaceutyku. Sam detoks lekowy trwa od kilku do kilkunastu dni i zazwyczaj odbywa się stacjonarnie. W określonych przypadkach pacjent otrzymuje lek zastępczy lub zmniejsza się dawkę przyjmowanego specyfiku w dłuższym przedziale czasowym niż wcześniej omawiany. Dodatkowo pacjent otrzymuje dożylnie lub doustnie witaminy i minerały wspomagające proces oczyszczania układu krwionośnego z toksyn. W wielu przypadkach odtruwanie polekowe wiąże się z koniecznością udzielenia pomocy uzależnionemu przez psychologa w procesie przezwyciężenia zespołu abstynencyjnego.

Wiele osób często nie zdaje sobie sprawy z własnego uzależnienia od leków przeciwbólowych lub nasennych, przyjmując a priori i bez konsultacji lekarskiej konieczność ich przyjmowania za warunek normalnego funkcjonowania. Zdiagnozowanie zależności lekowej możliwe będzie wówczas po przeprowadzeniu badania u lekarza specjalisty lub w ośrodku zajmującym się leczeniem uzależnień. Warto również pamiętać, że detoks lekowy jest tylko pierwszą instancją wychodzenia z uzależnienia od farmaceutyków i konieczne jest dalsze leczenie pod okiem specjalisty i psychologa. Jak każde uzależnienie, lekomania pozostawia blizny na ciele i psychice uzależnionego i warto zwrócić się do specjalistycznego ośrodka o pomoc w celu odzyskaniu zdrowia.

Detoks Warszawa | Odtrucia Alkoholowe Warszawa | Odtrucia Warszawa

Wpływ detoksu na osobę uzależnioną

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wyjście z nałogu alkoholowego jest dla każdego uzależnionego trudnym procesem wymagającym dużej determinacji i najczęściej pomocy osób trzecich. Jest to decyzja, do której często osoba w nałogu nie może dojrzeć sama, bez namowy osób bliskich, pomocy specjalisty lub zdarzenia szokowego. Świadoma chęć zmiany swojego życia i zaprzestania nadmiernego lub całkowitego spożywania alkoholu jest z pewnością pierwszą decyzją do podjęcia dla każdej osoby z chorobą alkoholową.

Wpływ alkoholu na zdrowie

Pierwszym krokiem do zrobienia po podjęciu decyzji jest oczyszczenie organizmu z toksyn, czyli detoks alkoholowy, nazywany również poalkoholowym. Długotrwałe spożywanie napojów spirytusowych wiąże się z zatruciem organizmu toksynami, czyli szkodliwymi substancjami chemicznymi – pochodnymi picia alkoholu. Toksyny mają bardzo niebezpieczny wpływ na organizm i mogą powodować trwałe uszkodzenia organów wewnętrznych, w tym wątroby, ujawniające się dopiero po wielu latach. Nawet krótkookresowe spożywanie alkoholu powoduje braki wielu minerałów i witamin w organizmie, co spowodowane jest głównie zmniejszonymi zdolnościami komórek do ich wchłaniania. Dlatego należy przede wszystkim szybko uzupełnić witaminy z grupy B i żelazo, a także przywrócić równowagę elektrolitową poprzez podawanie odpowiedniej ilości jonów potasu, sodu i magnezu. Przeprowadzony pod opieką specjalisty detoks pozwala na dostarczenie optymalnych ilości składników mineralnych i elektrolitów w określonym czasie, w którym organizm będzie w stanie je zaabsorbować. Najczęściej proces detoksyzacji rozpoczyna się podaniem pacjentowi kroplówki, następnie potrzebnych środków farmakologicznych dożylnie lub doustnie.

Czy detoks to koniec nałogu?

Należy wyraźnie zaznaczyć, że detoks alkoholowy nie jest jednoznaczny z wyjściem z nałogu. Oczyszczenie organizmu z toksyn jest tylko możliwą, choć często jedyną drogą do przerwania ciągu alkoholowego, a często również zabiegiem ratującym życie. Po zakończeniu detoksu, trwającego najczęściej od kilku do kilkunastu dni, należy niezwłocznie poddać się zaleconym przez specjalistę ośrodka odwykowego badaniom i poddać psychoterapii. Zajęcia z psychologiem, psychiatrą lub psychoterapeutą są odrębnym i kluczowym elementem wychodzenia z uzależnienia alkoholowego. Jest to proces, który trwa od kilku lub kilkunastu miesięcy do kilku lat. Uzależnienie alkoholowe jest chorobą przewlekłą i należy sobie uzmysłowić, że kilkudniowa kuracja oczyszczająca organizm nie rozwiązuje problemu nałogu. Profesjonalnie przeprowadzony detoks alkoholowy w wyspecjalizowanej jednostce ratunkowej daje jednak większe szanse na drodze wychodzenia z nałogu. Dzięki profesjonalnej kadrze medycznej, przeprowadzonym badaniom i monitorowaniu reakcji pacjenta, detoks w takim ośrodku jest również gwarancją zachowania możliwie największej troski o zdrowie osoby uzależnionej.

Detoks Warszawa | Odtrucia Alkoholowe Warszawa | Odtrucia Warszawa

Znaczenie odtrucia organizmu w chorobie alkoholowej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Powszechne i nadmierne spożywanie alkoholu stało się niepokojącym syndromem współczesnych czasów. Dostępność alkoholu, jego relatywnie niska cena - zwłaszcza w przypadku trunków pośledniej jakości - oraz społeczne przyzwolenie na ich spożywanie przyczyniły się do masowego wzrostu liczby osób uzależnionych. Według badań statystycznych, przeciętny Polak wypija współcześnie ponad dwa razy więcej czystego alkoholu rocznie więcej niż w porównaniu z latami 70-tymi ubiegłego wieku.

Alkoholizm wśród młodocianych

Tendencja wzrostowa ilości wypijanego alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymuje się nieprzerwanie od niemal trzech dekad. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 1995 roku wartość ta wynosiła 8 litrów czystego alkoholu na osobę powyżej 15 roku życia, w 2005 roku już 9,5 litra, pięć lat później 10,5 litra, a w 2017 roku już 11 litrów. Alarmująca jest zwłaszcza popularność spożywania alkoholu i choroba alkoholowa wśród ludzi młodych, pomiędzy 15 - 21 rokiem życia. Największy przyrost spożywanego alkoholu dotyczy segmentu rynku piwnego. Brak dolnego limitu ceny za puszkę lub butelkę piwa spowodował pojawienie się na rynku bardzo tanich, łatwo dostępnych wyrobów, z reguły o niskiej jakości. Obecność piwa w niemal każdym sklepie spożywczym, a także popularność wielopaków w dyskontach spożywczych, przyczyniły się do rozpowszechnienia się kultury częstego i nadmiernego spożywania piwa wśród młodzieży.

Skutki uzależnienia alkoholowego

Uzależnienie alkoholowe jest przyczyną wielu późniejszych dolegliwości i schorzeń fizycznych oraz komplikacji o podłożu psychologicznym. Długotrwałe spożywanie lub ciągi alkoholowe trwają czasami wiele tygodni i doprowadzają do wyczerpania organizmu oraz zaburzenia czynności organów wewnętrznych. Negatywne skutki spożycia trunków alkoholowych ujawniają się czasami po wielu latach od zakończenia okresu picia, dlatego tak istotne dla zdrowia jest odtruwanie po alkoholu. Coraz więcej młodych ludzi chcąc wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie szuka pomocy w leczeniu uzależnienia. Pierwszym krokiem w porzucaniu nałogu jest odtrucie alkoholowe organizmu uzależnionego. Niezwykle ważne jest, aby odtruwanie po alkoholu przeprowadzane było w wyspecjalizowanej placówce lub pod okiem lekarza specjalisty. Po zwalczeniu pierwszych objawów „efektu odstawienia”, następuje dalsza rekonwalescencja fizyczna pacjenta oraz psychoterapia pomagająca rozpoznać i przeciwdziałać psychicznym następstwom uzależnienia.

Państwowe i prywatne placówki odwykowe

Sieć państwowych poradni i placówek odwykowych jest dostępna na stronie PARPA, na rynku operują również prywatne placówki oferujące fachową pomoc 24h, gdzie każdy przypadek choroby alkoholowej jest rozpatrywany indywidualnie. Odtrucia alkoholowe są przeprowadzane po wzięciu pod uwagę predyspozycji fizycznych i psychicznych pacjenta oraz historię i przebieg jego uzależnienia. Niezwykle ważne są pierwsze dni po ustaniu ciągów alkoholowych. Odpowiednio przeprowadzone odtrucie alkoholowe ma pierwszorzędne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego osoby uzależnionej, a usunięcie toksyn z organizmu jest niezbędne dla przywrócenia właściwej gospodarki hormonalnej i witaminowo – mineralnej ciała.Narastający problem nadmiernego spożywania alkoholu dotyczy ogromnej liczby osób w różnym wieku, na szczęście świadomość konsekwencji nadużywania wyrobów spirytusowych jest w społeczeństwie coraz większa.

Rozmaite kampanie informacyjne sprawiają, że odtrucia alkoholowe są coraz częściej wybierane jako pierwszy etap na drodze wyjścia z nałogu. Również ich potwierdzona skuteczność powoduje, że liczne i świadczące wyspecjalizowane usługi na wysokim poziomie placówki nie narzekają na brak pacjentów. Warto też pamiętać, że jak najwcześniejsze zgłoszenie się w celu przeprowadzenia odtrucia alkoholowego i dalszej terapii leczenia uzależnienia znacznie zwiększa szanse na pełne wyjście z nałogu i powrót do normalnego życia.

Detoks Warszawa | Odtrucia Alkoholowe Warszawa | Odtrucia Warszawa

Blog

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Data dodania: 23 lipca 2019

Znaczenie odtrucia organizmu w chorobie alkoholowej

Coraz więcej młodych ludzi chcąc wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie szuka pomocy w leczeniu uzależnienia. Pierwszym krokiem w porzucaniu nałogu jest odtrucie alkoholowe organizmu uzależnionego. Niezwykle ważne jest, aby odtruwanie po alkoholu przeprowadzane było w wyspecjalizowanej placówce lub pod okiem lekarza specjalisty...

Czytaj dalej
Data dodania: 23 lipca 2019

Wpływ detoksu na osobę uzależnioną

Świadoma chęć zmiany swojego życia i zaprzestania nadmiernego lub całkowitego spożywania alkoholu jest z pewnością pierwszą decyzją do podjęcia dla każdej osoby z chorobą alkoholową...

Czytaj dalej

Data dodania: 23 lipca 2019

Na czym polega odtruwanie polekowe?

Przyjmowanie leków przez długi czas uzależnia organizm od zawartych w nich substancji psychoaktywnych podobnie jak alkohol, nikotyna lub narkotyki. Uzależnienie się od leków może nastąpić wskutek wymogów zdrowotnych, kiedy pacjent musi przez dany czas przyjmować określone farmaceutyki w celach zdrowotnych...

Czytaj dalej

Detoks Warszawa | Odtrucia Alkoholowe Warszawa | Odtrucia Warszawa

Detoks Warszawa - Bezpieczne Odtrucia 24H/7 Prywatny Ośrodek Detoksykacji

Detoks Warszawa - Bezpieczne Odtrucia 24H/7 Prywatny Ośrodek Detoksykacji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Detoks | Odtrucia Alkoholowe | Odtrucia Detoks - Bezpieczne Odtrucia 24H/7 Prywatny Ośrodek Detoksykacji Świadczenia Detoksu w Warszawie Detoks organizmu w Klinice Super Detoks Warszawa dedykowany jest dla osób, które nie mogą przerwać ciągu alkoholowego czy narkotykowego oraz mają trudności w odstawieniu nadużywanych leków. Nasze usługi medycznego detoksu polecamy osobom u których objawia się zespół abstynencyjny oraz osobom, które czują, że straciły kontrolę nad swoim życiem poprzez nadużywanie substancji psychoaktywnych. Detoks organizmu polecamy również osobom intensywnie imprezującym w weekendy. Należy pamiętać, że zapewniamy indywidualne podejście do każdego Pacjenta, dostosowane do jego oczekiwań i potrzeb w trakcie całego procesu detoksykacji, a także pakiet kompleksowych badań gwarantujących skuteczny dobór wsparcia farmakologicznego. W ramach kompleksowej oferty detoksu  w  Klinice Super Detoks Warszawa  zapewniamy konsultacje z lekarzem, konsultacje psychiatryczne całodobową opiekę medyczną, indywidualnie dobrane metody detoksu organizmu z alkoholu, narkotyków, leków i dopalaczy. Pełne wyżywienie, pobyt w komfortowych pokojach oraz wsparcie terapeutów uzależnień. Gwarantujemy również podejście uwzględniające poszanowanie prywatności, intymności, dyskrecji i anonimowości Pacjenta. Udzielamy również wsparcia dla najbliższych naszych Pacjentów w formie konsultacji. Czas trwania detoksu oraz formę odtrucia organizmu po zatruciu alkoholem, narkotykami czy też lekami w Klinice Super Detoks Warszawa zawsze ustala lekarz prowadzący biorąc pod uwagę stan zdrowia Pacjenta. Ustalając czas potrzeby do detoksu organizmu ze wszelkich substancji psychoaktywnych bierzemy pod uwagę rodzaj substancji, stopień zatrucia organizmu oraz czas zażywania. Z licznych badań naukowych oraz naszej wieloletniej praktyki medycznej wynika, że profesjonalnie przeprowadzenie detoksu organizmu znacząco zwiększa szansę na powodzenie właściwiej terapii uzależnień.Klinika Super Detoks Warszawa jest wzorowym ośrodkiem detoksykacji, w którym realizowane są świadczenia detoksu po alkoholu, narkotykach i lekach pod pełną kontrolą personelu medycznego. Detoks organizmu po alkoholu, narkotykach i lekach uważamy jako integralny element kompleksowego leczenia uzależnień.Klinika Super Detoks Warszawa może się również pochwalić faktem iż na oddział detoksykacji przyjmuje Pacjentów będących pod wpływem wszelkich środków odurzających - takich jak alkohol, narkotyki, leki i dopalacze. Cały artykuł + Detoks Organizmu - Leczenie Odwykowe - Odtrucia Warszawa Jak wygląda cała procedura medyczna w Klinice Super Detoks Warszawa, czy jest bezpieczna? Komu pomaga Klinika Super Detoks Warszawa Detoks to po prostu odtrucie organizmu człowieka ze szkodliwych substancji powstałych podczas przemiany nadmiernie spożytego - alkoholu, narkotyków, leków i dopalaczy. Detoks organizmu ma na celu regenerację stanu fizycznego organizmu pacjenta polegającego na wyprowadzeniu szkodliwych substancji z krwiobiegu oraz przywróceniu równowagi elektrolitowej i wodnej. W trakcie detoksu podawane są w formie kroplówek leki oraz elektrolity, dzięki którym redukowane są lub całkowicie likwidowane przykre objawy zespołu odstawiennego, a organizm się regeneruje, uzupełnia brakujące płyny, minerały, witaminy i mikroelementy oraz wzmacnia działanie narządów wewnętrznych. Aby farmakoterapia podczas detoksu odniosła efekt, zalecone przez lekarza środki muszą być podawane w sposób kontrolowany pod nadzorem personelu medycznego, przy stałym monitorowaniu, pracy serca - EKG, ciśnienia krwi i bilansu wodnego.Przywrócenie sił witalnych za pomocą detoksu to warunek przystąpienia do terapii właściwej. Zdrowy organizm, oczyszczony podczas detoksu ze szkodliwych substancji i złej energii to gwarancja wysokiej skuteczności zabiegu odtrucia. Uzależnienia chemiczne są równomiernie związane są z pogorszeniem ogólnej kondycji stanu zdrowia człowieka. Osoba uzależniona boryka się zazwyczaj z wieloma problemami zdrowotnymi oraz psychicznymi. Im dalsze stadium nałogu, tym większe zagrożenie dla zdrowia i życia. Bardzo często by uniknąć somatycznego bólu i objawów abstynenckich, osoba nadużywająca substancji psychoaktywnych sięga po kolejną dawkę alkoholu, narkotyków lub leków wpadając jednocześnie w ciąg, który potrafi trwać tygodniami. Podczas ciągu, dodatkowo wypłukiwane są sole mineralne i witaminy, których brak bardzo osłabia organizm, a niezbędne są do jego prawidłowego funkcjonowania. Detoks organizmu pozwala złagodzić i zminimalizować te niebezpieczne dolegliwości oraz przywrócić równowagę psychiczną. W Klinice Super Detoks Warszawa pomagamy osobom, które nadużywają alkoholu, narkotyków oraz środków farmakologicznych. Niezależnie od rodzaju substancji psychoaktywnych, jakie znajdują się w organizmie i stanu pacjenta, pozostajemy do dyspozycji przez całą dobę! Obieramy zasadę, iż pracujemy dla ratowania życia i zdrowia. Dlatego przyjmujemy Pacjentów będących pod wpływem wszelakich substancji psychoaktywnych niezależnie od pory czy dnia miesiąca. Podstawowe etapy detoksu organizmu to odtrucie fizyczne - po alkoholu, narkotykach, po lekach, po zażyciu dopalaczy, które polega na uzupełnieniu odpowiednich płynów, witamin i mikroelementów, przywróceniu równowagi wodno-elektrolitowej oraz usunięciu substancji aktywnej i jej metabolitów.Detoks organizmu w naszym ośrodku przebiega pod okiem specjalistów, dzięki czemu przeprowadzane tu odtrucia są w pełni bezpieczne dla zdrowia. I choć odtrucia alkoholowe i narkotykowe bywają często nieprzyjemne, są procedurą niezbędną. Profesjonalnie i kompleksowo przeprowadzony detoks to pierwszy krok do trzeźwości. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalnej kadrze, każdy nasz Pacjent przejdzie ten etap w łagodny sposób. Detoks Organizmu w Klinice Super Detoks Warszawa Czy warto zdecydować się na detoks organizmu? Jaki wpływ na organizm ma nadużywanie alkoholu, narkotyków czy też leków? „Wszystko jest dla ludzi” - tak brzmi stare, polskie powiedzenie. Jak w każdym powiedzeniu, tak i w tym tkwi ziarno prawdy. Niemniej jednak, jeśli mówimy o używkach takich jak alkohol, leki czy narkotyki, nie można usprawiedliwiać się powyższym porzekadłem. Wyżej wymienione substancje, mogą mieć naprawdę tragiczne w skutkach efekty, jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Na samym początku, koniecznie też należy podkreślić, że wspomniane substancje odznaczają się bardzo silnym działaniem uzależniającym. Co za tym idzie – nawet jeśli „tylko raz” spróbujemy narkotyków czy alkoholu, jest ryzyko, że sięgniemy po nie kolejny raz i jeszcze kolejny... A to, jak powszechnie wiadomo, bardzo prosta droga do uzależnienia naszego organizmu od tych środków. Działanie alkoholu, narkotyków czy leków, może doprowadzić nasz organizm na skraj wyczerpania. Kluczowe, jeśli chodzi o zobrazowanie efektów, które powodują wspomniane substancje w naszym organizmie, jest zwrócenie uwagi na odkładające się w naszym organizmie toksyny. Te, jak wiadomo, przyczyniają się do zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. Nie tylko mają one zgubny wpływ na prawidłowe działanie naszych narządów wewnętrznych, ale też bardzo niekorzystnie wpływają one na naszą gospodarkę hormonalną.Nadużywanie alkoholu czy innych substancji toksycznych dla naszego organizmu – w tym także leków, może powodować takie objawy jak bezsenność, nerwowość, brak apetytu, apatię czy nawet depresję. Co więcej, jeśli jesteśmy uzależnieni od tego rodzaju substancji i sięgamy po nie regularnie, mogą też wystąpić poważne uszkodzenia naszego układu nerwowego, takie jak np. brak prawidłowej koordynacji ruchowej, zaburzenia pamięci, czy problemy z mową. Uzależnienie od wspomnianych wcześniej substancji toksycznych, może powodować różnego rodzaju bóle somatyczne. W tym celu, sięgamy po kolejne dawki, co absolutnie nie prowadzi do polepszenia naszego stanu zdrowia. Dzieje się wprost odwrotnie – ból owszem, zostaje uśmierzony, jednakże koszt jest ogromny – w naszym organizmie zachodzą procesy, które jeszcze bardziej go wyniszczają, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych (wątroba, nerki, płuca) a także destabilizują prawidłowe działanie układu nerwowego. Z uzależnienia bardzo ciężko jest „wyjść”.Samodzielne próby odstawienia substancji, od których nasz organizm jest uzależniony, bardzo często spełzają na niczym. Musimy być świadomi, że bez prawidłowej opieki medycznej, wsparcia ze strony specjalistów w dziedzinie psychologii jak również medycyny, całkowite wyleczenie uzależnienia jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też, kiedy rzeczywiście mamy problem z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy leków, konieczne jest podjęcie leczenia we właściwym ośrodku leczenia uzależnień. Tylko w taki sposób będziemy w stanie nie tylko całkowicie pozbyć się toksyn w naszym organizmie, ale też przywrócić prawidłowe jego funkcjonowanie. Musimy jednak liczyć się z tym, że to ciężka praca – zarówno ze strony pacjenta jak i specjalistów z Kliniki  Super   Detoks Warszawa  . Pamiętajmy także o tym, że chęć wyleczenia się z uzależnienia, musi wynikać z nas samych. Jeśli my, będąc osobami uzależnionymi, samodzielnie nie podejmiemy decyzji o tym, że chcemy wyleczyć się z uzależnienia, terapia najpewniej nie przyniesie pożądanych rezultatów. Detoks Organizmu - Przerywanie ciągu Czy w ramach procedury medycznej detoksu w Klinice Super Detoks Warszawa, jest przewidziane przerywanie ciągu? Czy przerywanie ciągu jest bezpieczne? Czy stosowana procedura medyczna jest bezpieczna? Tak, jak w przypadku każdego odtrucia w większości placówek tego typu, tak i w przypadku detoksu w Klinice Super Detoks Warszawa , pierwszym i najważniejszym krokiem, jest odstawienie substancji, od których Pacjent jest uzależniony. Innymi słowy, chodzi o „przerwanie ciągu”. Musimy być świadomi, że głównym celem detoksu organizmu, jest całkowite oczyszczenie go ze szkodliwych dla niego toksyn. Kluczową rolę odgrywa tutaj właściwe wieloletnie doświadczenie naszego personelu medycznego. Nadmierne spożywanie substancji psychoaktywnych powoduje odwodnienie organizmu, które przyczynia się też do zaburzenia prawidłowego jego funkcjonowania. Istotnym aspektem naszej pracy, jest przywrócenie prawidłowego działania narządów wewnętrznych, co bez właściwej opieki medycznej, jest praktycznie niemożliwe. Stąd też, każdy pacjent, który trafi pod opiekę Kliniki Super Detoks Warszawa , otrzymuje kompleksową, profesjonalną pomoc ze strony wykwalifikowanej kadry medycznej. Po przyjęciu pacjenta do ośrodka na oddział detoksykacji, lekarz przystępuje do oceny ogólnego stanu zdrowia i wydolności organizmu. Jeśli na podstawie któregokolwiek z wykonanych, w ramach dedykowanego pakietu, badań dojdzie do wniosku, że stan Pacjenta bezpośrednio zagraża jego życiu, w pierwszej kolejności podejmuje czynności mające na celu ratowanie życia! Jeśli stan Pacjenta, nie zagraża bezpośrednio jego życiu, lekarz na podstawie wykonanych badań oraz kompleksowego wywiadu ustala schorzenia i ewentualne przeciwwskazania dotyczące poszczególnych leków w ramach zastosowanej farmakoterapii. Następnie odpowiednio dobiera składniki płynu infuzyjnego, który służy do przetoczenia płynów, co skutkuje usunięciem z krwioobiegu szkodliwych substancji. Podawane w trakcie detoksu leki, mają na celu wyrównanie gospodarki wodno-elektrolitowej, oraz zlikwidowanie dolegliwości związanych z zespołem odstawiennym związanym z przerwaniem ciągu. Wiadomo, że opieka medyczna jest ważna, natomiast pamiętajmy o tym, że psychoterapia odgrywa w leczeniu uzależnienia równie istotną rolę. Pomaga ona w zwalczaniu skutków psychicznych, które wynikają z zespołu odstawieniowego, jak również jest niezwykle pomocna, jeśli chodzi o właściwe postawienie diagnozy i dopasowanie indywidualnej terapii leczenia uzależnienia.Niezależnie od tego, jak długo pacjent jest uzależniony od substancji psychoaktywnych, zawsze pierwszym etapem leczenia uzależnienia w Klinice Super Detoks Warszawa jest wykonanie kompleksowego badania pacjenta zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Dzięki temu, nasi specjaliści dokładnie wiedzą, jakie metody leczenia uzależnienia będą w konkretnym przypadku najskuteczniejsze. Stan, w jakim znajdują się narządy wewnętrzne pacjenta oraz jego psychika, to kluczowe informacje, które są niezbędne w przypadku podejmowania każdego rodzaju terapii leczenia uzależnień. Bardzo często pacjenci i ich bliscy pytają nas, czy przeprowadzane działania są bezpieczne. Na to pytanie, z pełną świadomością, możemy odpowiedzieć tylko w jeden sposób: Jest jak najbardziej bezpieczne. Nasza wykwalifikowana kadra dba o to, aby pacjent bezpiecznie przeszedł cały proces związany z odstawieniem substancji od której jest uzależniony, jak również – przy zastosowaniu właściwych i w pełni bezpiecznych dla zdrowia metod detoksu – doprowadzają jego organizm do prawidłowej równowagi. Detoks Organizmu - czas trwania odtrucia Ile czasu musi Pacjent spędzić w Klinice Super Detoks Warszawa , ile tak własciwie trwa leczenie odwykowe na oddziale detoksykacji? Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez pacjentów jak i ich bliskich, jest to, które dotyczy tego, jak długo może trwać detoks. Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kwestia czasu, który potrzebny jest do całkowitego odtrucia po alkoholu, narkotykach czy lekach, jest niezwykle indywidualna. Kluczowym czynnikiem, który definiuje czas potrzebny na skuteczne przeprowadzenie detoksu jest ten, w jakim dokładnie stanie znajduje się Pacjent podczas przyjęcia w Klinice Super Detoks Warszawa . Tutaj niemałe znaczenie ma to, jak długo były przez taką osobę przyjmowane substancje, od których jest uzależniona. Czas, który jest potrzebny na przeprowadzenie detoksu organizmu, definiowany jest także przez to, jak długo zajmie doprowadzenie organizmu osoby uzależnionej do prawidłowego funkcjonowania. Gwarantujemy, że proces detoksu organizmu nie zakończy się, dopóki stan somatyczny i psychiczny Pacjenta i nie wróci do pełnej równowagi - chyba że Pacjent zdecyduje inaczej. Musimy jednak zaznaczyć, że nie ignorujemy decyzji pacjentów – jeśli sam zdecyduje on, że chce przerwać detoks lub też, że czuje się na tyle dobrze, że jest w stanie poradzić sobie ze swoim uzależnieniem, rozumiemy takie decyzje. To, co też wchodzi w zakres kompetencji Kliniki Super Detoks Warszawa , to także uświadomienie pacjenta w kwestii zagrożeń, które wynikają z nadużywania substancji psychoaktywnych. Świadomość problemu, z którym zmaga się pacjent, jest jednym z najważniejszych czynników, jeśli mowa o przeprowadzeniu skutecznej kuracji. Bardzo często jest bowiem tak, że pacjent zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne konsekwencje mogą mu grozić, jeśli nie podejmie leczenia. Zobrazowanie skutków długotrwałego przyjmowania substancji psychoaktywnych – zarówno tych somatycznych jak i psychicznych, bardzo często okazuje się kluczem do pełnego zrozumienia własnej sytuacji przez pacjenta. Reasumując, czas potrzebny na przeprowadzenie pełnej i – co najważniejsze – skutecznej detoksykacji, może zająć zarówno kilka dni, jak i nawet kilka tygodni. W skrajnych przypadkach, może się on nawet wydłużyć do kilku miesięcy. Wiele zależy od stanu pacjenta, jego motywacji do podjęcia leczenia, jak również rodzaju substancji, od której jest on uzależniony. Detoks Warszawa Czy jest możliwy dowóz Pacjenta do ośrodka pod Warszawą? Detoks organizmu po alkoholu, narkotykach i lekach jest świadczony przez Klinike Super Detoks Warszawa na terenie Prywatnego Ośrodka Detoksykacji w Czersku koło Warszawy. W ramach udzielanych prywatnych świadczeń medycznych nie obowiązuje rejonizacja. Dzięki temu przyjmujemy Pacjentów z całej Polski i z zagranicy. Zapewniamy przewóz Pacjentów komfortowym samochodem gwarantując 100% dyskrecję! Zapewniamy transport Pacjentom przebywającym w Warszawie i jej wszystkich dzielnicach: Warszawa - Bemowo, Warszawa - Białołęka, Warszawa - Bielany, Warszawa - Mokotów, Warszawa - Ochota, Warszawa - Praga-Południe, Warszawa - Praga-Północ, Warszawa - Rembertów, Warszawa - Śródmieście, Warszawa - Targówek, Warszawa - Ursus, Warszawa - Ursynów, Warszawa - Wawer, Warszawa - Wesoła, Warszawa - Wilanów, Warszawa - Włochy, Warszawa - Wola, Warszawa - Żoliborz. Obręb dowozu Pacjenta do naszego ośrodka obejmuje między innymi rejony całego województwa Mazowieckiego i miast wokół Warszawy takich jak: Piaseczno i okolice, Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Pruszków, Garwolin, Grodzisk Mazowiecki, Rawa Mazowiecka, Serock, Półtusk, Otwock, Radom, Grójec, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Kozienice, Kołbiel. Kontakt 24h/7

Kontynuuj czytanie

Detoks Warszawa | Odtrucia Alkoholowe Warszawa | Odtrucia Warszawa

Prywatna Klinika Detoksykacji Super Detoks Warszawa

Prywatna Klinika Detoksykacji Super Detoks Warszawa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Niezależnie od Twojego stanu oraz substancji, którą chcesz odstawić, pozostajemy do Twojej dyspozycji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu! Zapewnimy też Tobie dyskretny transport do Kliniki, z każdego miejsca w województwie mazowieckim!

Prywatna Klinika Super Detoks Warszawa powstała w celu profesjonalnego odtruwania poalkoholowego, ponanarkotykowego i polekowego. Jako jedni z nielicznych w Polsce przyjmujemy Pacjentów znajdujących się pod wpływem wszelkich środków odurzających takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze i leki.

Proces odtrucia organizmu w Klinice Super Detoks Warszawa pomoże w szybkim czasie pozbyć się objawów nadużywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Wszystkie działania zmierzające do odtrucia organizmu, po alkoholu, narkotykach, lekach i przerwania ciągu - odbywają się pod opieką doświadczonych lekarzy w ściśle kontrolowanych warunkach naszej kliniki.

Nad naszymi pacjentami niezmiernie przez 24h czuwa zespół lekarski, pielęgniarski i terapeutyczny z wieloletnim stażem w dziedzinie leczenia uzależnień i detoksykacji.

Bezpłatnie wystawiamy zwolnienia lekarskie ZUS ZLA (L4). Jesteśmy legalną jednostką medyczną działającą w ramach struktury NZOZ MEDJOL wpisaną do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem: 000000025095.

Klinika Super Detoks Warszawa to grawaracja bezpieczeństwa, skuteczności i pełnej dyskrecji - ośrodek znajduje się na cichych obrzeżach warszawy. Aby ułatwić dostępność oferowanych świadczeń medycznych, oferujemy dowóz i odwóz Pacjenta nieoznakowanym samochodem do 50 km GRATIS.

W Klinice Super Detoks Warszawa, cały czas stawiamy na najwyższe standardy udzielanych świadczeń medycznych dedykowanych Pacjentom, borykającym się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki, leki i dopalacze. Wierzymy w człowieka i jego możliwości. Jesteśmy, aby wspierać, towarzyszyć, pomagać w poszukiwaniach i wydobywać z naszych Pacjentów to, co najlepsze. Jesteśmy profesjonalistami w rozwoju, korzystamy z najnowszej wiedzy medycznej i psychoterapeutycznej dotyczącej uzależnień.

Klinika Super Detoks Warszawa nie tylko zagwarantuje osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków czy leków - poczucie własnego bezpieczeństwa, ale także pomoże odzyskać im wolność, która została odebrana przez nałóg.

Jesteśmy przekonani, iż kompleksowa opieka medyczna, jak i wysoki standard udzielanych świadczeń zdrowotnych jest wynikiem połączenia wysokich umiejętności kadry medycznej z indywidualnym podejściem dobranym do potrzeb Pacjenta.

Zaufanie Pacjentów oraz nasza wysoka pozycja na rynku Prywatnych Placówek Odwykowych ma dla nas ogromną wartość. Odpowiedzialność, która na nas spoczywa, zobowiązuje do zapewnienia świadczeń medycznych na światowym poziomie.

Detoks Warszawa | Odtrucia Alkoholowe Warszawa | Odtrucia Warszawa

Detoks po alkoholu - odtrucia alkoholowe Warszawa 24h/7 skutecznie i bezpiecznie!

Detoks, odtrucia alkoholowe warszawa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Detoks alkoholowy - odtrucia alkoholowe, gwarantujemy skuteczne i bezpieczne zabiegi przeprowadzane w naszej klinice pod warszawą. Odtrucia organizmu zatrutego alkoholem oraz pewność bezpiecznego przerwania ciągu alkoholowego - detoks po alkoholu w ramach oferty Kliniki Super Detoks Warszawa jest w całości wypełniony indywidualnym podejściem do pacjenta uwzględniającym: wiek, płeć, masę ciała, przeprowadzenie wywiadu lekarskiego oraz dobór leków w odpowiedniej dawce.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Cierpi na nią ogromna część społeczeństwa, która często traktuje alkohol jako ratunek przed problemami w życiu osobistym. Alkoholizm jednak wpływa destrukcyjnie na jednostkę – dlatego dla zachowania zdrowia konieczne jest przeprowadzenie zabiegu detoksu odtrucia alkoholowe. odtrucia alkoholowe to proces długi i żmudny, wymagający zarówno chęci walki ze strony chorego, jak i zaangażowania ze strony personelu medycznego.

Odtrucie alkoholowe czyli detoks alkoholowy powinien być przeprowadzony w profesjonalnych warunkach, które zapewnią choremu bezpieczeństwo. Jedynie z zastosowaniem indywidualnie dopasowanych do pacjentów metod gwarantujących pełna skuteczność odtrucia jakim jest zabieg detoksu alkoholowego.

To właśnie dlatego prywatna Klinika Super Detoks Warszawa oferuje detoks alkoholowy i odtrucia alkoholowe, który przeprowadzane są przy zastosowaniu najskuteczniejszych metod, będących gwarancją skuteczności i bardzo szybkiego powrotu do pełni sił witalnych i prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Detoks alkoholowy obejmuje zarówno regenerację organizmu polegającą na uzupełnieniu niedoborów płynów oraz elektrolitów, jak i dostarczanie niezbędnych witamin i mikroelementów. A wszystko to pod okiem doświadczonego personelu medycznego. Wykorzystywane przez Klinikę Super Detoks Warszawa metody detoksykacyjne eliminują niebezpieczne i nieprzyjemne objawy odnoszące się do nagłego odstawienia alkoholu. Podstawowe znaczenie dla rozpoznania ma badanie psychiatryczne i somatyczne chorego, obserwacja objawów oraz szczegółowy wywiad dotyczący nadużywania alkoholu. To dzięki tym praktykom jesteśmy w stanie skutecznie pomóc Tobie, jak i Twoim bliskim.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty - Detoks alkoholowy. Gwarantujemy, że profesjonalnie przeprowadzane odtrucia alkoholowe cechuje wysoki poziom skuteczności. Efektywność naszych działań została potwierdzona przez wielu dawnych pacjentów. Detoks w Klinice Super Detoks Warszawa to pewność powrotu do zdrowia.

Kontynuuj czytanie

Detoks Warszawa | Odtrucia Alkoholowe Warszawa | Odtrucia Warszawa

Detoks narkotykowy Warszawa. Bezpieczne i sprawdzone metody odtrucia po narkotykach 24h/7

Detoks narkotykowy Warszawa, odtrucia po narkotykach

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zażywanie narkotyków, niezależnie od tego o jakim ich rodzaju mówimy, zawsze będzie miało poważne w skutkach konsekwencje dla naszego organizmu.

Przeprowadzenie detoksu po narkotykach, zawsze wiąże się z rozpoczęciem kompleksowego badania pacjenta. Następnie, przy wsparciu naszych lekarzy specjalistów, rozpoczyna się proces całkowitego oczyszczenia organizmu z substancji toksycznych, czyli detoks narkotykowy. To dwa, najważniejsze etapy, które są kluczowe do skutecznego przeprowadzenia kuracji ponarkotykowej.

W Klinice Super Detoks Warszawa, zapewniamy pełne bezpieczeństwo pacjentom, jak również dobieramy indywidualne metody leczenia uzależnienia od narkotyków.

Przed przystąpieniem do detoksu po narkotykach w Klinice Super Detoks Warszawa, przeprowadzany jest wywiad medyczny. Jego głównym celem jest wykrycie ewentualnych przeciwwskazań i problemów zdrowotnych, które trzeba uwzględnić w trakcie procesu odtruwania. Do badania uzupełniającego, poprzedzającego przystąpienie do detoksu, przeprowadzamy podstawowe badanie krwi.

Lekarze specjaliści naszej Kliniki przeprowadzają również szczegółową diagnostykę - badania EKG, ocenę psychologiczną i neuropsychologiczną, oraz ocenę podstawowych narządów i układów Pacjenta. Dzięki ocenie stanu zdrowia osoby uzależnionej od narkotyków i wiedzy na temat narkotyku obecnego w organizmie, indywidualnie dobieramy odpowiedni program detoksykacji po narkotykach.

Kontynuuj czytanie

Detoks Warszawa | Odtrucia Alkoholowe Warszawa | Odtrucia Warszawa

Detoks polekowy Warszawa skutecznie i bezpiecznie - odtrucia po lekach 24h/7

Detoks polekowy Warszawa, odtrucia po lekach

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Detoks polekowy jest długim procesem z uwagi na konieczność stopniowego zmniejszania dawki leku (automatyczne odstawienie leku wprowadza stan zagrożenia zdrowia i życia pacjenta). W związku z tym może ona trwać od tygodnia nawet do kilku miesięcy.

Dokładny czas trwania leczenia określa zespół lekarski. Dzięki opiece lekarza specjalisty oraz całodobowej opiece pielęgniarskiej zapewnione jest bezpieczeństwo i skuteczność odtrucia lekowego.

Mimo, że mało się mówi o uzależnieniu od leków, jest to problem, który dotyka bardzo wiele osób. Leki od których możemy być uzależnienić, są bardzo różne – poczynając od tych nasennych, uspokajających, kończąc na przeciwbólowych.

Niezależnie od tego o jakim rodzaju leków mówimy, nadużywane, zawsze będą miały one negatywny wpływ na prawidłowe działanie naszego organizmu. Leki, które przyjmowane są nałogowo, powodują poważne uszkodzenia naszego organizmu, zaburzają prawidłową pracę narządów wewnętrznych.

Nierzadko też mają one negatywny wpływ na pracę naszej gospodarki hormonalnej.

Kontynuuj czytanie

DETOKS
Odtrucia Organizmu

Odtrucia Alkoholowe | Odtrucia po narkotykach | Odtrucia po lekach

Niezależnie od substancji, którą spożyłeś i stanu w którym się znajdujesz! Przyjmiemy Cię! Możesz być pod wpływem wszelkich środków odurzających! Pozostajemy do Twojej dyspozycji 24h/7.

W Klinice Detoksykacji Super DETOKS Warszawa pomagamy osobom, które nadużywają alkoholu, narkotyków oraz leków i dopalaczy. Obieramy zasadę, iż pracujemy dla ratowania życia i zdrowia. Dlatego przyjmujemy Pacjentów będących pod wpływem wszelakich substancji psychoaktywnych niezależnie od pory czy dnia miesiąca.

Kontakt 24h/7


Klinika Super Detoks Warszawa

Ośrodek Detoksykacji

Tuż za Warszawą jadąc w stronę Stolicy Polskich Sadowników w malowniczej miejscowości Czersk, pośród lasów i sadów, zlokalizowany jest nasz Ośrodek Detoksykacji. Lokalizacja Ośrodka gwarantuje dyskrecje, ciszę, odpoczynek od zgiełku i gonitwy dnia codziennego. Tutaj naprawdę możesz dojść do siebie i odnaleźć równowagę.
  • Ośrodek Detoksykacji Warszawa
  • Ośrodek Detoksykacji Warszawa
  • Ośrodek Detoksykacji Warszawa
Odtrucia Warszawa
Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Detoksykacji

Zespół Specjalistów

Nad naszymi pacjentami niezmiernie przez 24h czuwa zespół lekarski, pielęgniarski i terapeutyczny z wieloletnim stażem w dziedzinie leczenia uzależnień i detoksykacji. W trybie pilnym, a także w przypadku innych wskazań pacjenci Ośrodka mogą korzystać z konsultacji specjalistów: psychiatry, psychologa, kardiologa, radiologa, endokrynologa, okulisty, urologa, ginekologa, chirurga, stomatologa oraz wielu innych.

Czytaj Więcej

Twoje Bezpieczeństwo

Wszystkie działania zmierzające do odtrucia organizmu i przerwania ciągu - odbywają się pod opieką lekarza w ściśle kontrolowanych warunkach naszej kliniki. Jesteśmy legalnie działającą jednostką medyczną działjącą w ramach NZOZ MEDJOL wpisaną do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem: 000000025095.

Czytaj Więcej

Komfortowe Warunki

U nas odzyskasz siły witalne i wrócisz do równowagi psychicznej w wyjątkowo komfortowych warunkach. Oferujemy - całodobową opiekę medyczną, konsultacje lekarskie i terapeutyczne, farmakoterapię, pełne wyżywienie, ciepłe i zimne napoje oraz słodkie przekąski. Gwarantujemy pobyt w komfortowych pokojach w standardzie hotelowym z węzłem sanitarnym - każdy pokój wypozażony jest w telewizor LCD. Klinika Super Detoks to jedyne takie miejsce w Polsce łączące doświadczenie najlepszych specjalistów, tym samym podejmując i lecząc Pacjentów w idealnych oraz dyskretnych warunkach.

Zobacz Zdjęcia

Detoks Warszawa

Skorzystaj ze wsparcia ośrodka!

Zapewniamy profesjonalne leczenie i całodobową opiekę lekarską. Gwarantujemy 100% anonimowości!
Na życzenie możliwy jest transport Pacjenta do kliniki, komfortowym samochodem.

Tysiące zadowolonych Klientów

Zaufanie Klientów oraz nasza wysoka pozycja na rynku Prywatnych Placówek Odwykowych ma dla nas ogromną wartość. Odpowiedzialność, która na nas spoczywa, zobowiązuje do zapewnienia świadczeń medycznych z zakresu detoksykacji, terapii i leczenia uzależnień na najwyższym światowym poziomie.

15 lat

Wieloletnie doświadczenie w leczeniu uzależnień!

12930

Skutecznie przeprowadzonych zabiegów detoksu organizmu!

14682

Przeprowadzonych konsultacji terapeutycznych i motywacyjnych!

nr 1

W rankingu Ośrodków Detoksykacji na Mazowszu

Zadzwoń - Kontakt 24h